PROGRAMLARStaj Deneyimi

Öğrencilerin sektörel bazda farkındalık kazanmaları ve mezun olmadan evvel sahada iş deneyimi elde etmeleri doğrultusunda gerçekleşecek staj uygulamalarıdır. Staj sürecinin takibi, resmi süreçler Kariyer ve Staj Ofisi tarafından sağlanmaktadır. Zorunlu ve gönüllü staj olmak üzere iki tür staj yönlendirmesi mevcuttur.

Staj başvuru yapacak öğrenciler için kriterler aşağıdaki gibidir;

  • Lisans 3-4, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olma (mezun olmama şartı)
  • Kariyer Yönetimi Akademisi’ni başarı ile tamamlamış olma
  • 30 yaşını aşmamış olma
  • Sosyal sorumluluk-gönüllülük bilincine sahip olma
  • En az 2,50 akademik ortalamaya sahip olma
  • En az bir yabancı dili B1 seviyesinde biliyor olma