PROGRAMLAROIC Intern

OIC Intern; SESRIC, YTB, Ensar Vakfı, TOBB ve ICYF kurucu paydaşlığında yürütülen, Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilere İstanbul ve Ankara’daki çeşitli kurum/kuruluşlarda staj imkânı sunan bir programdır. Programın önemli kriteri Türkiye’de eğitimine devam eden uluslararası öğrencilere hizmet etmesidir.

Program başvuruların alınması ve değerlendirilmesi, mülakatların gerçekleştirilmesi, mülakatı olumlu sonuçlanan adayların bir günlük bir oryantasyon eğitimine dahil olması, staj yönlendirmelerinin öğrencilerin müsaitlik durumuna göre belirlenmesi, staj bitirme raporlarının hazırlanması ve son olarak sertifika töreninin gerçekleştirilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

Programa başvuracak öğrenciler için temel kriterler aşağıda yer almaktadır;

  • Lisans 3-4, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olma (mezun olmama şartı)
  • Türkiye’de lisans yüksek lisans veya doktora öğrenimini sürdüren uluslararası öğrenci olma
  • 30 yaşını aşmamış olma
  • En az 2,50 akademik ortalamaya sahip olma
  • En az bir yabancı dili B1 seviyesinde biliyor olma
  • Türkçe diline en az orta düzeyde hâkim olma