PROGRAMLARKariyer Yönetimi Akademisi

Kariyer Yönetimi Akademisi Projesi, eğitim hayatlarına devam eden gençlerin kendilerine katma değer katacağı uygulamalı bir eğitim modelidir. Eğitim Akademisi ilk olarak “Potansiyelini Keşfet ve Kendini Tanı” aşamasında Eğitim Kampı ile katılımcılara kişisel farkındalıklarını ve öz yönetim becerilerini artırmaya yönelik eğitimler sunarak gençlerin güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerini sağlayacaktır. Eğitimin “Karar ver ve Planla” aşamasında gençler iş dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bularak işgücü piyasasının ihtiyaç ve taleplerini görecektir. “Fark Yarat” aşaması, katılımcıların günümüz dünyasında yaşanan dijitalleşme sürecinin uygulayıcısı olmalarına zemin hazırlayacaktır. Bu aşamada katılımcılar uluslararası düzene uygun yeni bilgi ve becerileri edinerek donanım ve yetkinliklerini artıracaktır. “İş Hayatına Adım Adım” aşamasında öğrenciler iş hayatına geçerken edinmesi gereken etik kural ve değerler ile karşılaşacaktır

Kariyer Yönetimi Akademisi’nin son aşamasında her bir katılımcıya özel iki defa “mentorluk görüşmesi” yapılacaktır. Bu uygulama tüm program boyunca elde edilen bilgi ve tecrübeler ışığında katılımcılara doğru kariyer hedefi belirlemelerine yardımcı olacaktır.

Kariyer Yönetimi Akademisi’ne dahil olacak gençlerin;

  • Lisans öğrencisi ve ortalamanın 2,30 üzeri olması
  • Gönüllülük ve sorumluluk bilincine sahip
  • Temsil ve iletişim kabiliyeti yüksek
  • Türkiye ve dünya gündemini takip eden  
  • Grup çalışmasına yatkın gibi kriterleri taşıması beklenmektedir.